Sportfiskarna återskapar värdefull sjömiljö i Gävle

Foto: Bernt MobergFoto: Bernt Moberg

Som en del i Sportfiskarnas fiskevårdsarbete för rovfisk längs ostkusten återskapas nu en kustnära sjömiljö norr om Gävle.

Marsjöarna, som ligger nära kusten ett par mil norr om Gävle, är ett värdefullt lekområde för framförallt abborre, gädda och id i Gävlebukten. Men som i många av våra minsta vattendrag har vattennivån i Marsjöarna sänkts en gång i tiden. Sportfiskarna har nu restaurerat det kraftigt utgrävda utloppet ur den nedre av Marsjöarna, vilket kommer att höja vattennivån i sjön och omgivande våtmarker. Därigenom återskapas viktiga lekområden för bland annat abborre och gädda.

Läs mer här.

Kommentarer